Dokumenty korporacyjne

Kategoria: Dokumenty korporacyjne
Pliki do pobrania:

Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki.

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2019 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia.

Zarejestrowanie zmian w Statucie

Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki oraz informacja dotycząca procedury scalania akcji.

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.