Grupa Kapitałowa

Grupę kapitałową KCI tworzą obecnie spółki KCI S.A. (jednostka dominująca) oraz Gremi Media S.A. (spółka zależna; 75,69% akcji i 81,77% głosów należy do KCI S.A.) tworząca medialna grupę kapitałową.

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.