Komunikaty giełdoweKategoria: II kwartał 2022 - Komunikaty
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 23.06.2022 r. _do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia_
wersja html: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,513497

Wybór Zarządu na nową kadencję
wersja html: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,510966

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 23 czerwca 2022 r.
wersja html: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,510860#hyxq68qa41

Korekta Raportu bieżącego nr 8/2022 dot. zmiany terminu publikacji raportu okresowego
wersja html: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,510642

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
wersja html: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,510213

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
wersja html: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,507320

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.