Komunikaty giełdoweKategoria: III kwartał 2021 - Komunikaty
Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach.

Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI S.A.

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii P.

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu.

Uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Zmiana zabezpieczenia na majątku spółki KCI S.A.

Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A.zwołanym na dzień 21.06.2021 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 21.06.2021 roku, podjęte po przerwie w dniu 1.07.2021 r.

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.