IV kwartał 2018 - Komunikaty

Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń Spółki KCI SA o ochronę dóbr osobistych
Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.