2020 II kwartał - Komunikaty

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 12
czerwca 2020 r.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego