I kwartał 2014 - Komunikaty

Uchwała KDPW określająca dzień wymiany akcji Spółki, w wyniku obniżenia ich wartości nominalnej.
Zarejestrowanie zmian w Statucie.
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
Zarejestrowanie zmiany statutu KCI S.A. w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza.