Grupę kapitałową KCI tworzą obecnie spółki KCI S.A. (jednostka dominująca) oraz Gremi Media S.A. (spółka zależna; 85,89% akcji i 89,42% głosów należy do KCI S.A.) tworząca medialna grupę kapitałową.