Skip to main content

Grupa Kapitałowa

Grupę kapitałową KCI tworzą obecnie spółki KCI S.A. (jednostka dominująca) oraz Gremi Media S.A. (spółka zależna; 75,69% akcji i 81,77% głosów należy do KCI S.A.) tworząca medialna grupę kapitałową.