Skip to main content

Komunikaty giełdoweKategoria: II kwartał 2024 - Komunikaty
Pliki do pobrania: 8

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 12.07.2024r. (do ogłoszenia przerwy w obradach

...

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 28.06.2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach

...

Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
KCI S.A. zwołanego na 28 czerwca 2024 r.

Nałożenie kary pieniężnej przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 28 czerwca 2024 r.
Zawiadomienie o wygaśnięciu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI S.A.

Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży akcji

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki KCI SA