Komunikaty giełdoweKategoria: II kwartał 2021 - Komunikaty
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2021 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na 21.06.2021 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 21 czerwca 2021 r.

Informacja o przyjęciu korekty Strategii działalności inwestycyjnej spółki KCI SA na lata 2019-2030.

Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Transakcja na obligacjach serii P dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.