Połączenie KCI S.A. z JUPITER S.A.

Kategoria: Połączenie KCI S.A. z Jupiter S.A.
Pliki do pobrania:

Połączenie Emitenta ze spółką Jupiter S.A.

Aneks nr 1 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2015r., do Memorandum Informacyjnego spółki KCI S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. podjęte w dniu 20 marca 2015 roku.

Wspólne stanowisko Zarządów KCI S.A. oraz Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z oraz Jupiter S.A.

Memorandum Informacyjne KCI S.A. zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015r.

Udostępnienie Memorandum informacyjnego Emitenta do publicznej wiadomości.

Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI Spółka Akcyjna z Jupiter S.A.

Design Escapes

KCI Spółka Akcyjna

NIP: 551-000-77-42
REGON: 071011304
KRS 0000112631 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 57 609 006,00 zł
Kapitał wpłacony: 57 609 006,00 zł

Spółka zależna


© 2022 Promedium. All rights reserved.