Skip to main content

Historia KCI s.a.

Początek działalności

Historia KCI S.A. sięga 1965 roku, kiedy to decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego, w centrum Wadowic utworzono nieduży Zakład Doświadczalny Instytutu Obróbki Skrawaniem pod nazwą "Wadios. Od stycznia 2005 roku Spółka prowadziła działania związane ze zmianą znaku firmowego oraz nazwy firmy z Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR- Wadowice" S.A. na PONAR Wadowice S.A. W miesiącu sierpniu 2009 r. została dokonana zmiana nazwy firmy z PONAR Wadowice S.A. na PONAR S.A. W dniu 26 kwietnia 2010 r. Spółka podpisała ze spółką Wadowickie Centrum Hydrauliki S.A. umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującą aktywa produkcyjne służące produkcji elementów i układów hydrauliki siłowej. Po dokonaniu transakcji Spółka zmieniła nazwę na KCI Spółka Akcyjna, którą posługuje się do dnia dzisiejszego.

Lata obecne

Po sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w 2010 roku, spółka całkowicie zrezygnowała z budowy holdingu przemysłowego i skoncentrowała się w swojej dalszej działalności na szeroko rozumianej aktywności w obszarze nieruchomości. W 2012 roku nastąpiło przyłączenie do KCI S.A. jej dwóch spółek zależnych: Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Centre Sp. z o. o., a w kolejnym kroku także Spółki Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – S.K.A. (spółka powstała z przekształcenia KCI – Centrum Zabłocie Sp. z o. o.). Kontynuacją procesu zmierzającego do pełnego skoncentrowania się przez Spółkę na rynku nieruchomości, oraz, po części, na aktywach związanych z rynkiem medialnym, była decyzja o połączeniu z inną spółką giełdową - Jupiter S.A., która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada między innymi atrakcyjne nieruchomości na terenie Krakowa. W dniu 13 kwietnia 2015 roku przyłączenie spółki Jupiter S.A. zostało wpisane do KRS. W maju 2016 r. zostało zarejestrowane połączenie spółki KCI S.A. ze spółką Gremi Inwestycje S.A. W wyniku tych działań Grupa KCI S.A. znacząco ograniczyła ilość podmiotów. W chwili obecnej KCI S.A. posiada między innymi 19,21% akcji spółki Gremi Media S.A. (spółki medialnej).