Skip to main content

Dokumenty korporacyjne

Kategoria: Dokumenty korporacyjne
Pliki do pobrania: 9

Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki.

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 21.06.2019 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach

...

Zarejestrowanie zmian w Statucie

Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki oraz informacja dotycząca procedury scalania akcji.